Slovensko blízko

Dňa 18. apríla 2024 sa v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Slovensko blízko, v rámci ktorej deti spoznávali Slovensko prostredníctvom fotografií novotarskej fotografky Iwony Dworskej. Na ich základe výtvarne stvárnili, prípadne opísali slovenské prírodné a kultúrne pamiatky, medzi inými Kriváň, Levoču, Červený Kláštor, Starý Smokovec a iné.

Súťaž sa konala pod záštitou honorárneho konzula Slovenskej republiky Wiesława Wojasa, ktorý do nej poskytol ceny vo forme poukážok na nákup obuvi v sieti Wojas. Víťazi si ich prebrali z rúk jeho tajomníka Jaceka Sovu a riaditeľa Centra slovenskej kultúry i podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku Jozefa Majerčaka.

Vecné i sladké odmeny pre víťazov pripravil taktiež Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove. Oceneným ich odovzdala konzulka Lenka Pifková spoločne s generálnym tajomníkov Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomírom Molitorisom.

V mene Euroregiónu Tatry odmeny odovzdal jeho predseda Bogusław Waksmundzki spoločne s Lucynou Klukoszowskou, riaditeľkou základnej školy v Novej Belej, ktorá bola jedným z organizátorov súťaže. Špeciálnu cenu si z rúk autorky výstavy Iwony Dworskej odniesla najmladšia, 6-ročná účastníčka.

Výstava v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej, ktoré bolo rovnako spoluorganizátorom súťaže, potrvá do konca apríla.

Ako uviedol Jacek Sowa, Slovensko je nám veľmi blízko, pričom nás viac spája, ako nás rozdeľuje. Na jeho slová nadviazal generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris, ktorý aj prostredníctvom takýchto podujatí vidí možnosť, aby sme budovali spoločnosť, ktorá cez poznanie dospeje k vzájomnému pochopeniu a k zisteniu, že sme dva národy žijúce po oboch stranách Tatier, no v jednej spojenej Európe.

       

Licznik wizyt

21437
Wejść w tym miesiącu: 4867