Ocenenie Spolku Slovákov v Poľsku

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. udelil pri príležitosti 30. výročia Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí Spolku Slovákov v Poľsku Cenu AGITO PRO MINORICA SLOVACA za dlhoročnú prácu v prospech slovenskej minority v Poľsku s dôrazom na vzdelávanie mladých generácií. Ocenenie v mene Spolku Slovákov v Poľsku prevzal generálny tajomník PhDr. Ľudomír Molitoris, PhD.

Licznik wizyt

14373
Wejść w tym miesiącu: 6002