Koordinačná porada Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dňa 26. januára 2024 sa v priestoroch účelového zariadenia Úradu vlády SR – Bôrik uskutočnila Koordinačná porada Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k návrhu aktivít pre Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti vzdelávania na rok 2024. Zúčastnili sa jej zahraniční delegáti z Poľska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Chorvátska, Ukrajiny, Nemecka, Veľkej Británie, USA, ako aj zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a predstavitelia Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave i Pedagogickej fakulty a Metodického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V rámci zasadnutia boli hodnotené vzdelávacie programy uskutočnené v minulom roku a zároveň bolo prezentované rámcové zameranie programov na rok 2024. Spolok Slovákov v Poľsku na predmetnej porade zastupoval generálny tajomník Ľudomír Molitoris a redaktorka časopisu Život Milica Majeriková-Molitoris.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zároveň na základe požiadaviek pedagógov z Poľska pripravilo učebné pomôcky, ktoré budú odovzdané pedagógom na školách, kde sa vyučuje slovenský jazyk.

Licznik wizyt

34852
Wejść w tym miesiącu: 3217