Deň slovenskej poézie a prózy Františka Kolkoviča 2024

Dňa 20. mája 2024 sa ozývali Slovenským domom vo Vyšných Lapšoch slovenské verše i próza. Konala sa tu totiž recitátorská súťaž žiakov, ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka na základných školách v Poľsku. Dňa slovenskej poézie a prózy Františka Kolkoviča sa zúčastnilo 25 najlepších recitátorov z Jurgova, Novej Belej, Krempách, Vyšných Lápš, Kacvína, Nedece, Podvlku a Veľkej Lipnice. Odzneli ukážky z diel slovenskej klasiky od Petra Bellu-Horala, Milana Rúfusa, Ľubomíra Feldeka, Kristy Bendovej, Márie Rázusovej-Martákovej, Ľudmily Podjavorinskej, Jozefa Pavloviča, Márie Jancurovej, Jána Navrátila, Marty Šipošovej, či Jána Čapka, ale aj ľudové rozprávky a prípoviedky. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: PaedDr. Anna Kurčinová – riaditeľka Základnej školy s Materskou školou a režisérka detského divadla v Babíne, Bc. Mária Janotíková – odborná pracovníčka Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne a Mgr. Mária Kačmarčíková – členka Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku, emeritná učiteľka slovenského jazyka a etnografka z Tribša.

Podujatie sa uskutočnilo v gescii Spolku Slovákov v Poľsku v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne a Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Krakove. Okrem generálnej konzulky Zlaty Šipošovej, ktorá prekvapila prítomných nielen drobnými cenami, ale aj prednesom slovenskej poézie, sa ho zúčastnili aj ďalší hostia, medzi inými tajomník honorárneho konzula Slovenskej republiky Wiesława Wojasa Jacek Sowa či generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris.

Najlepší recitátori si odniesli ocenenia a ostatní ceny útechy. Žiakom i učiteľom, ktorí svojich zverencov takto skvele pripravili, patrí poďakovanie za udržiavanie a kultivovanie našej peknej slovenskej kultúry.

Viac fotografií nájdete na našich sociálnych sieťach:

  

Výsledky súťaže:

mladšia skupina – poézia

1. Zuzanna Molitoris (ZŠ Kacvín)

2. Maria Kiedziuch (ZŠ Vyšné Lapše)

3. Katarzyna Jezierczak (ZŠ Nedeca)

3. Nikola Haniaczyk (ZŠ Jurgov)

mladšia skupina – próza

1. Blanca Stan (ZŠ Nová Belá)

2. Bartłomiej Gajdzis (ZŠ Jurgov)

staršia skupina – poézia

1. Szymon Wojtyczka (ZŠ Jurgov)

2. Franciszek Wojtas (ZŠ Jurgov)

3. Natalia Kubacka (ZŠ Podvlk)

staršia skupina – próza

1. Amelia Łukasz (ZŠ Krempachy)

2. Magdalena Kromka (ZŠ Kacvín)

3. Antoni Krupa (ZŠ Jurgov)

ceny poroty

Mikołaj Pietraszek (ZŠ Krempachy)

Anna Łojek (ZŠ Nová Belá)

Sofia Falátová (ZŠ Veľká Lipnica)

Julia Findura (ZŠ Kacvín)

Licznik wizyt

29600
Wejść w tym miesiącu: 5079