Vojna po vojne. Severný Spiš a horná Orava v rokoch 1945-1947

25.00

Kategoria:

Opis

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS Milica 

Pomimo tego, że w maju 1945 roku zakończyła się w Europie II wojna światowa, to tereny północnego Spisza i Górnej Orawy stały się obiektem kolejnej czesko-słowacko-polskiej wojny, która nie rozgrywała się wyłącznie na poziomie zmagań dyplomatycznych, lecz również w realu. Wiele wydarzeń, które rozegrały się tam w latach 1945-1947 wywołuje do dnia dzisiejszego wiele pytań i kontrowersji. Dotyczy to nie tylko stosunków narodowościowych, prawnych, gospodarczych, czy kwestii bezpieczeństwa, które miały wpływ na miejscową ludność, lecz również „wielkiej” polityki i dyplomacji, które wywarły piętno na atmosferę tych regionów. Publikacja opisuje ogólną atmosferę na tych terenach w okresie powojennym i opisuje problemy, które znajdują odzwierciedlenie w czasach współczesnych, a ujmuje je przez pryzmat obustronnego spojrzenia na przebiegający konflikt.

rok wydania: 2013

ilość stron: 212

język: słowacki, résumé – polski, angielski

ISBN 978-83-7490-719-4