Kánonické vizitácie Dunajeckého dekanátu v Spišskom biskupstve z roku 1832

80.00

Kategoria:

Opis

ŠIMONČIČ Jozef – KARABOVÁ Katarína

W obszernej publikacji znajdują się łacińskie zapisy i tłumaczenia wizytacji kanoniczych Dunajeckiego Dekanatu w Spiskim Biskupstwie z 1932 roku. Dotyczy sytuacji na przedmiotowym obszarze, na którym spiski biskup Jozef Bélik przeprowadził wizytacje. Aspekty wizytacji omawiają obszerne studia wprowadzające oraz kolorowa, uzupełniająca  wkładka, będąca zakończeniem publikacji.

rok wydania: 2015

ilość stron: 848

język: słowacki, łaciński

ISBN 978-83-7490-842-9