Fontes rerum Slovacarum II. (Stredoveké listiny z archívu rodiny Motešickovcov)  

35.00

Kategoria:

Opis

MAREK Miloš

Zbiór 351 średniowiecznych dokumentów z archiwum rodu Motešickovców ze zbioru średniowiecznych dokumentów Węgierskiego Archiwum Krajowego w Budapeszcie w języku łacińskim, z komentarzem w języku słowackim.  Publikację uzupełniają studia dotyczące historii tego rodu w języku słowackim z przejrzystymi wykresami genealogicznymi, literaturą oraz indeksem osób i indeksem geograficznym. Informacje o własnych dziejach znajdą w tej publikacji liczne słowackie miasta i wsie.

rok wydania: 2011

ilość stron: 470

język: słowacki

ISBN 9788374903608