Vojna o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov

15.00

Opis

MAJERIKOVÁ Milica

Okres międzywojenny miał zasadniczy wpływ na konstytuowanie się stosunków czesko-słowacko-polskich. Region Spisza był jednym z obszarów, na którym zaistniały jedne z pierwszych konfliktów pomiędzy nowopowstałą Czechosłowacją a Rzeczpospolitą Polską. Kulminacją tego sporu był podział Spisza pomiędzy obydwa państwa. Również po tym akcie Polska nie przestała się interesować Spiszem i w zależności od przemian geopolitycznych zainteresowanie to trwa do dnia dzisiejszego. Publikacja poszukuje odpowiedzi na pytania: jakie zadanie odegrał Spisz w polskiej polityce w międzywojennym okresie i czy roszczenia Polski były uzasadnione.

rok wydania: 2007

ilość stron: 144

język: słowacki

ISBN 978-83-7490-093-5