Almanach Slováci v Poľsku XVIII. Słowacy w Polsce XVIII

16.00

Kategoria:

Opis

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (ed.) 

XVIII numer Almanachu Słowacy w Polsce poświęcony jest czołowej osobistości słowackiego ruchu narodowego w Polsce, sekretarzowi generalnemu Towarzystwa Słowaków w Polsce, dr Ludomirowi Molitorisowi, z okazji jego jubileuszu. Oprócz krótkiego życiorysu jubilata znajdują się w nim studia i artykuły naukowe czołowych polskich i słowackich historyków, etnologów i literatów.

rok wydania: 2017

ilość stron: 525

język: słowacki, polski, résumé – polski, angielski

ISSN 1233-0205

 

___________________

 

Almanach Slováci v Poľsku XVIII. je venovaný osobnosti slovenského národného hnutia, generálnemu tajomníkovi Spolku Slovákov v Poľsku Dr. Ľudomírovi Molitorisovi pri príležitosti jeho životného jubilea. Okrem jeho stručného životopisu tu nájdete odborné štúdie a články významných slovenských i poľských historikov, etnológov a literátov.

rok vydania: 2017

počet strán: 525

jazyk: slovenský, poľský, resumé – poľský, anglický

ISSN 1233-0205