Almanach Slováci v Poľsku XII. Słowacy w Polsce XII  

18.00

Kategoria:

Opis

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS Milica (ed.)

Matej Andráš a jeho diplomacia srdca

Almanach jest poświęcony 90-leciu urodzin dr prawa Mateja Andráša, który został mianowany przez Vladimíra Clementisa, sekretarza stanu w MSZ CSR, na pierwszego czechosłowackiego konsula w Katowicach. Oprócz życiorysu jubilata zawiera wybór artykułów opublikowanych przez niego w krajańskim miesięczniku Život w latach 1987-2011, które poświęcone są różnym tematom dotyczącym historii i współczesności, bibliografię prac autora oraz dodatek z ilustracjami, w którym znajdują się nieznane zdjęcia z życia jubilata, jak również z przełomowych okresów stosunków (czesko) słowacko-polskich.

rok wydania: 2011

ilość stron: 388

język: słowacki

ISSN 1233-0205

_______________

 

Matej Andráš a jeho diplomacia srdca

Almanach je venovaný 90. narodeninám JUDr. Mateja Andráša, ktorý bol štátnym tajomníkom Vladimíra Clementisa a prvým československým konzulom v Katoviciach. Okrem jeho životopisu obsahuje výber článkov publikovaných v krajanskom časopise Život v rokoch 1987-2011 venujúcich sa rôznym témam z histórie a prítomnosti, výber bibliografie a obrazovú prílohu, kde môžete nájsť doteraz nepublikované fotografie zo života jubilanta, ale aj z prelomových období (česko)slovensko-poľských vzťahov.

rok vydania: 2011

počet strán: 388

jazyk: slovenský

ISSN 1233-0205