Almanach Słowacy w Polsce XXIV

25.00

Opis

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (ed.)

Dvadsiate štvrté číslo Almanachu Slováci v Poľsku prináša z odborného, časového i tematického hľadiska širokú škálu článkov a štúdií, ktoré pojednávajú o minulosti slovenskej komunity v Poľsku či udalostiach a materiálnej i duchovnej kultúre s ňou spätou. Nájdete v ňom články a štúdie: Zbojníctvo na Orave, Slovenské obete Veľkej vojny z oravských obcí pripojených k Poľsku v roku 1924, Otázniky ohľadom vzniku, názvu a programu Národnej rady v Jablonke v roku 1918, K účasti pomocných výborov pre starostlivosť o vojnových poškodencov na plebiscitnej kampani na Orave a Spiši (október 1919 – júl 1920), Hroby kňazov spišskej diecézy na Spiši a Orave v Poľsku, Tematicko-motivické špecifiká ľudových rozprávok z oblasti Zamaguria, Spomienka na Adama Chalupca, Život provinciála jezuitov Jána Srnu (1909 – 1984), ako aj  recenziu rozprávkovej knihy Pastierik na zlatom voze. Záver zborníka je už tradične venovaný významným udalostiam a osobnostiam, ktoré sú spojené so slovenským národným hnutím či územím obývaným Slovákmi v Poľsku a ktorých okrúhle výročie si v roku 2024 pripomenieme.

rok vydania: 2023

počet strán: 324

jazyk: slovenský, resumé – poľský, anglický

ISSN 1233-0205