Almanach Slováci v Poľsku XIII. Słowacy w Polsce XIII 

16.00

Kategoria:

Opis

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS Milica (ed.) 

Trzynasty numer Almanachu Słowacy w Polsce zawiera studia, artykuły i najnowsze wyniki badań młodego pokolenia słowackich historyków, jak również renomowanych badaczy, którzy niejednokrotnie przedstawiają nowe spojrzenie na problematykę dziejów Spisza i Orawy, obejmujące długi okres i zajmują się mało znanymi, względnie naukowo nieopracowanymi tematami. Oprócz naukowych artykułów Almanach zawiera również przykłady twórczości ludowej mieszkańców Zamagurza Spiskiego oraz przypomnienie ważnych rocznic, które są ważne dla podtrzymania pamięci historycznej słowackiej społeczności w Polsce.

Prawie wszystkie artykuły zilustrowane są zdjęciami i dokumentami archiwalnymi, które uzupełniają i urealniają poznanie wydarzeń z przeszłości. Absolutną nowością tego Almanachu jest samodzielny dodatek – reprodukcja Rezolucji z 1919 roku, którą podpisało ponad 1500 Słowaków żyjących w USA, a pochodzących ze Spiskiej Żupy i Orawskiej Żupy.

rok wydania: 2012

ilość stron: 286

język: słowacki, résumé – polski

 

ISSN 1233-0205

_________________

 

V trinástom čísle Almanachu Slováci v Poľsku nájdete štúdie a články, ktoré prinášajú výsledky najnovších vedeckých výskumov mladej nastupujúcej generácie slovenských historikov i renomovaných autorov a v nejednom prípade i nové pohľady na nimi prezentovanú problematiku, ktorá zahŕňa široké časové obdobie a najrôznejšie témy, vrátane dodnes málo prebádaných či vôbec neprebádaných tém z dejín Spiša a Oravy. Okrem odborných príspevkov sú súčasťou Almanachu aj ukážky ľudovej slovesnosti obyvateľov Zamaguria a pripomienky výročí, ktoré sú dôležité pre historickú pamäť slovenskej komunity v Poľsku. Takmer každý príspevok je doplnený fotografiami alebo dobovými archívnymi dokumentmi, ktoré takto viac zreálňujú a približujú udalosti dávno minulé. Absolútnou novinkou tohto Almanachu je samostatná príloha vo forme reprodukcie Rezolúcie z roku 1919, ktorú podpísalo vyše 1500 Slovákov pochádzajúcich z Oravskej a Spišskej župy žijúcich v USA.

rok vydania: 2012

počet strán: 286

jazyk: slovenský, resumé – poľský

ISSN 1233-0205