Fašiangy-Ostatki

Przegląd folklorystyczny solistów – śpiewaków, zespołów śpiewaczych, solistów – instrumentalistów, zespołów ludowych, a także prezentacja tradycyjnych zwyczajów i obrzędów, kultywowanych przez zespoły regionalne na Zamagurzu Spiskim oraz górnej Orawie w Polsce, którego celem jest podtrzymywać, kultywować i prezentować tradycje regionalne oraz tożsamość narodową słowackiej mniejszości narodowej w Polsce.

Fašiangy-Ostatki 2023

XVII przegląd słowackich grup artystycznych z północnego Spisza i górnej Orawy w Polsce w Krempachach.

Fašiangy-Ostatki 2022

On-line edycja przeglądu słowackich grup artystycznych z północnego Spisza i górnej Orawy w Polsce.

Fašiangy-Ostatki 2021

On-line edycja przeglądu słowackich grup artystycznych z północnego Spisza i górnej Orawy w Polsce, podczas której przedstawiło się ponad 120 występujących z Jurgowa, Czarnej Góry, Nowej Białej, Krempach, Niedzicy, Kacwina, Łapsz Wyżnych, Łapszanki i Podwilka.

Licznik wizyt

23714
Wejść w tym miesiącu: 7144