XXVII FAŠIANGY-OSTATKI 2023

TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE

zaprasza na

Przegląd Folklorystyczny Słowackich Grup Artystycznych w Polsce

XXVII FAŠIANGY-OSTATKI 2023

do Domu Kultury w Krempachach

Program:

11.02.2023 r. (sobota)

występy solistów, instrumentalistów, grup śpiewaczych i kapel ludowych

12.02.2023 r. (niedziela)

występy zespołów folklorystycznych

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia
(karty uczestnika) wraz z oświadczeniem o prawach autorskich  i RODO na adres,
ewentualnie na e-mail Towarzystwa Słowaków w Polsce

najpóźniej do 5 lutego 2023 r.

Poniżej pliki do pobrania:

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji