Świetlica TSP w PODWILKU

Klubovňa Spolku Slovákov v Poľsku bola v budove starej školy v Podvlku otvorená koncom roka 2006. Niekoľko rokov tu nacvičoval FS Kumoratky. Aktuálne budova prešla generálnou opravou a bola slávnostne otvorená 4 júla t.r.. Pravidelne sa tu konajú nácviky podvlčianskej dychovej hudby, mažoretkovej skupiny Magnes a Magnesik. V budove nacvičuje detská ľudová kapela a využívajú ju taktiež záujemkyne o zumbu. Vedúca klubovne organizuje pre deti pravidelné výtvarne dielne.

Licznik wizyt

28726
Wejść w tym miesiącu: 4205