Świetlica TSP w PODWILKU

Klubovňa Spolku Slovákov v Poľsku bola v budove starej školy v Podvlku otvorená koncom roka 2006. Niekoľko rokov tu nacvičoval FS Kumoratky. Aktuálne budova prešla generálnou opravou a bola slávnostne otvorená 4 júla t.r.. Pravidelne sa tu konajú nácviky podvlčianskej dychovej hudby, mažoretkovej skupiny Magnes a Magnesik. V budove nacvičuje detská ľudová kapela a využívajú ju taktiež záujemkyne o zumbu. Vedúca klubovne organizuje pre deti pravidelné výtvarne dielne.

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji