Świetlica Koła TSP w ŁAPSZACH WYŻNYCH

Z wcześniejszej drewnianej świetlicy powstała, po przebudowie w latach 80-tych, pomieszczenia powiększyły się i powstała duża sala ze sceną. Świetlica służyła członkom Towarzystwa i wszystkim mieszkańcom, którzy spotykali się tutaj i spędzali czas wolny. W przeszłości była wynajmowana na wesela, ponieważ była jedną z piękniejszych sal na Spiszu. Istniał tutaj teatr amatorski, który w przeszłości w pełni wykorzystywał istniejąca scenę. Obecnie w świetlicy odbywa się cykliczny konkurs Dzień Słowackiej Poezji i Prozy im. Franciszka Kolkowicza. Organizowane są wystawy słowackich artystów, spotkania opłatkowe dla krajanów oraz spotkania na Dzień Zakochanych. Przy świetlicy działa ZF Hajduki. Dla dzieci i młodzieży organizowane są różne zajęcia i spotkania. ZF Hajduki organizuje corocznie Niedzielę z Hajdukami, Dzień Matki oraz Memoriał Seweryna Bizuba. Miejscowa szkoła organizuje Dzień Babci i Dziadka. W świetlicy odbywają się także zajęcia z aerobiku.

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji