Spotkanie z Marszałkiem Sejmu RP

Dnia 19 lutego 2024 sekretarz generalny Towarzystwa Słowaków w Polsce Ludomir Molitoris wziął udział w spotkaniu przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z Marszałkiem Sejmu RP Polski p. Szymonem Hołownią. Podczas spotkania omówiono najważniejsze kwestie związane z prawami oraz działalnością kulturalną mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Fot. Anna Strzyżak/ Kancelaria Sejmu

Licznik wizyt

34691
Wejść w tym miesiącu: 3056