Zasadnutie Pléna a Predsedníctva Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku

Dňa 23. júna 2024 sa v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej konalo zasadnutie Pléna a Predsedníctva Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku, na ktorom odznela správa o činnosti a finančnej uzávierke za rok 2023. Zároveň bol schválený program na rok 2024 a diskutovalo sa o aktuálnej situácii v oblasti kultúry, školstva, výstavby Domu slovenskej kultúry v Jablonke, cirkevných otázkach, ako aj o spolupráci s príslušnými orgánmi Slovenskej republiky. 

Licznik wizyt

36556
Wejść w tym miesiącu: 4921