XXXIX. Prehliadka
krajanských dychových hudieb

a oslavy

100 rokov činnosti
Dychovky kňaza dekana F. Móša z Novej Belej

29.08.2021, Nová Belá

Program:

11.00 – slávnostná sv. omša v slovenskom jazyku
12.30 – paráda dychových hudieb
13.30 – slávnostné otvorenie prehliadky
– koncert dychových hudieb z: Jurgova, Kacvína, Krempách, Novej Belej, Nižných Lápš, Vyšných Lápš,
Fridmana a Malej Lipnice
– vystúpenie mažoretkového súboru z Podvlka
– vystúpenie FS Spiš z Novej Belej

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji