Vyznamenanie pre Alojza Harkabuzika z Jablonky

V marci udelil Spolok Slovákov v Poľsku vyznamenanie Za zásluhy pre SSP dlhoročnému členovi našej krajanskej organizácie a výboru Miestnej skupiny SSP v Jablonke Alojzovi Harkabuzikovi, ktorý v januári t.r. oslávil 94 rokov. Celý život sa angažoval v aktivitách miestnej skupiny v Jablonke, o.i. za zachovanie slovenského jazyka na školách a v cirkevných obradoch na Orave, ako aj pri založení jediného slovenského lýcea v Poľsku v Jablonke či propagácii jediného slovenského mesačníka v Poľsku Život. Taktiež sa zasadzoval za postavenie Domu slovenskej kultúry v Jablonke, ktorý je momentálne vo výstavbe. Ocenenie mu odovzdal podpredseda ÚV SSP Ján Bašisty spoločne s ďalšími členmi Ústredného výboru a oravských miestnych skupín.

 

Licznik wizyt

13864
Wejść w tym miesiącu: 5493