Výsledky XXVI. Fašiangov-Ostatkov

edícia on-line 2021

Laureát súťaže za hudbu:
Ľudová kapela z Jurgova

Laureát súťaže za spev:
Ženská spevácka skupina FS Dolina z Krempách

Laureát súťaže za tanec:
FS Mladé Hajduky z Vyšných Lápš

HUDBA

Deti do 11 rokov – sólisti

1. František Wojtas z Jurgova

2. Maja Słaby z Čiernej Hory

Deti od 12 do 15 rokov – sólisti

1. Amelia Pietraszek z Krempách

Mládež – sólisti

1. Zuzana Pietraszek z Krempách

Mládež – ľudové hudby

1. Mládežnícka kapela z Jurgova

2. Dievčenská kapela z Jurgova

Dospelí – ľudové hudby

2. Ľudová hudba Gryglakovcov z Vyšných Lápš

TANEC

Deti do 11 rokov – zvykoslovné pásma

1. DFS Torecki z Lapšanky

Dospelí – zvykoslovné pásma

1. FS Hajduky z Vyšných Lápš

1. FS Spiš z Novej Belej

Dospelí – tanec

1. FS Dolina z Krempách

SPEV

Deti do 11 rokov – sólisti

1. Nikola Bednarčíková z Novej Belej

Mládež – sólisti

1. Dagmara Długa z Krempách

Dospelí – sólisti

1. Alicja Krišandová v sprievode Andreja Milaniaka z Nedece

1. Dorota Mošová z Vyšných Lápš

2. Barbara Frajcosz z Podvku

Deti do 15 rokov – spevácke skupiny

1. Antonina Krzysika Mária Kiedzuch z Vyšných Lápš

2. Tatiana a Lucián Bryjovci z Podvlku

3. Detská folklórna z Podvlku

Mládež – spevácke skupiny

1. Viktória Radecka a Matúš Smoleň z Kacvína

2. Alicja a Mateusz Mondelovci z Lapšanky

Dospelí – spevácke skupiny

1. Ženská spevácka skupina z Vyšných Lápš

2. Dominika Krzysika Pavol Stańczak z Vyšných Lápš

2. Mužská spevácka skupina z Krempách

3. Leszka Kłak s Máriou Brawiakovou z Vyšných Lápš

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy