Je tu čas fašiangov a s ním aj XVIII. ročník našej tradičnej súťažnej prehliadky spevákov, hudobníkov, speváckych skupín, hudieb a folklórnych súborov zo Spiša i Oravy v Poľsku Fašiangy-Ostatki 2024. Uskutoční sa počas druhého februárového víkendu, v dňoch 10. – 11. februára, tentokrát v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej. Záštitu nad podujatím prevzala generálna konzulka Slovenskej republiky v Krakove Zlata Šipošová. Tešíme sa na Vašu aktívnu i divácku účasť!