Slovenská sv. omša on-line z Krakova

Odporúčame do vašej pozornosti informáciu o možnosti sledovať slovenskú sv. omšu on-line z Krakova. Od 24. januára je v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch pred milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách sv. sestry Faustíny každú nedeľu o 11.00 hod. slúžená svätá omša v slovenskom jazyku. Pre ctiteľov Božieho milosrdenstva zo Slovenska a nielen bude takto umožnená účasť na Eucharistii priamo v centre úcty k Božiemu milosrdenstvu. Svätú omšu on-line môžete sledovať na webstránke alebo na YouTube kanáli: Faustyna.pl. Bohoslužby budú viesť striedavo vdp. Pavol Kubani a vdp. Jozef Bednarčík. Môžete sa jej zúčastniť aj osobne. (aj)

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji