Oznámenie

Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku oznamuje, že v súvislosti so zavedením hygienických obmedzení úradmi Poľskej republiky v súvislosti s ďalšou vlnou epidémie COVID-19, ktoré boli vyhlásené na území celej krajiny od 25. marca 2021 do 9. apríla 2021 pozastavuje činnosť klubovní a Domov slovenskej kultúry SSP na Spiši a Orave.

Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku sa obracia na jednotlivé Miestne skupiny SSP a Obvodné výbory SSP, aby hore uvedené rozhodnutie prijali s pochopením, ako aj na vedúcich jednotlivých klubovní a slovenských domov, aby dodržiavali všeobecne záväzné nariadenia.

Za jestvujúci stav sa ospravedlňujeme.

25. 03. 2021

Ústredný výbor

Spolku Slovákov v Poľsku

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy