Dni slovenskej kultúry

pod záštitou J.E. veľvyslanca SR v Poľsku Andreja Drobu


PROGRAM:

september 2020 – Krakov, Galéria slovenského umenia, ul. św. Filipa 7

18:00 Otvorenie výstavy Tomáša Frola – Fragmenty z tvorby, kurátor výstavy Pavol Michalič


október 2020 – Kacvín, Dom slovenskej kultúry v Kacvíne, ul. św. Anny 140

9:15 – 13:30  Vedecká konferencia 700 rokov zamagurských obcí, venovaná 700. výročiu prvej písomnej zmienky o Fridmane, Kacvíne a Nedeci, na ktorej vystúpia poprední odborníci venujúci sa dejinám Spiša: Peter Labanc, Miloš Marek, Katarína Karabová, Vladimír Olejník, František Žifčák, Milica Majeriková-­Molitoris, Ľudomír Molitoris, Eduard Laincz, Agáta Jendžejčíková, Michal Król

11:00 Otvorenie výstavy Dejiny Kacvína vo fotografii (v prestávke konferencie)

13:00 Uvedenie do života publikácie Almanach Slováci v Poľsku / Almanach Słowacy w Polsce – 700 rokov obcí Fridman, Kacvín a Nedeca – za prítomnosti autorského kolektívu

15:30 Odhalenie znovuobnoveného pomníka spišskostaroveským úradníkom v Pieninách pri príležitosti 100. výročia ich tragickej smrti


október 2020 – Nedeca

7:30 Slovenská svätá omša v slovenskom jazyku v kostole sv. Bartolomeja
v Nedeci

8:20 Otvorenie výstavy Dejiny Nedece vo fotografii

9:30 Položenie kvetov k pomníku nedeckého richtára Valentína Strončeka v Nedeci


október 2020 – Nová Belá, Centrum slovenskej kultúry, ul. sv. Kataríny 2

18:00 Otvorenie výstavy L. Korkoša Slovenské pamiatky zapísané do zoznamu UNESCO

18:30 Vystúpenie Folklórneho súboru Spiš z Novej Belej a Dychovky kanonika Františka Móša z Novej Belej pri príležitosti 100-ročnice pôsobenia


október 2020 – Fridman

15:00 Otvorenie výstavy Dejiny Fridmana vo fotografii

november 2020 – Podvlk, Slovenský dom v Podvlku, Podvlk 157

18:00 Otvorenie výstavy Práce našich detí

18:30 Vystúpenie detí zo Slovenského domu v Podvlku


november 2020 – Vyšné Lapše, Slovenský dom vo Vyšných Lapšoch,
ul. św. Floriana 42

15:00 Otvorenie výstavy Boj kňaza Andreja Hlinku o národné práva Slovákov, kurátor výstavy Stanislav Bajaník

15:30 Vystúpenie Folklórneho súboru Hajduky z Vyšných Lápš


november 2020 – Jablonka, Klubovňa SSP v Jablonke, ul. Krakowska 4

11:00 Otvorenie výstavy L. Korkoša Slovenské pamiatky zapísané do zoznamu UNESCO

11:30 Odovzdanie cien z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša

 

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy