Výtvarná súťaž Ludwika Korkoša v tomto roku umožnila mladým umelcom zo spišských a oravských škôl v Poľsku spoznať a výtvarne stvárniť Krásu slovenského kroja. Do redakcie Život, ktorá je hlavným organizátorom súťaže, prišlo celkovo 112 prác z jedenástich škôl, najviac už tradične zo Základnej školy v Jurgove. Výtvarníci z Jablonky-Borov, Chyžného, Veľkej Lipnice, Podsklia, Harkabúza, Podvlka, Novej Belej, Jurgova, Čiernej Hory, Kacvína i Krempách sa ako každoročne prezentovali zaujímavými nápadmi, čo sa týka obsahu, techniky i formy.