Čaká nás sčítanie obyvateľstva

Už sme si pomaly zvykli, že v dvadsiatom prvom storočí sa v rokoch zakončených jednotkou uskutočňuje v krajinách Európskej únie sčítanie obyvateľstva a bytov. Niektorí odborníci tvrdia, že tohtoročné sčítanie už bude posledným, na ktorom môžeme aktívne participovať, keďže o desať rokov už budú všetky informácie o nás digitalizované. Ťažko povedať, či prístroje by za nás dokázali určiť aj naše osobné preferencie ako národnosť či náboženstvo, s určitosťou je však potrebné, aby sme ich pri tomto sčítaní neopomenuli.

Kedy bude?

Národné sčítanie obyvateľstva abytov 2021, ako sa oficiálne v Poľsku nazýva, sa začne 1. apríla a bude trvať až 30. júna tohto roku. Sčítať sa musíte v tomto termíne, pričom však budete zadávať údaje aké boli platné k 31. marcu 2021. Ak teda napríklad budete mať svadbu v apríli a budete sa sčítavať až po nej, do sčítacieho hárku napíšete, že ste slobodný.

Kto sa môže sčítať?

V súlade so zákonom je povinnosťou každého občana Poľskej republiky sa do sčítania zapojiť.V prípade, že tak neurobíte, môžete dostať peňažnú pokutu. Sčítavať sa môžu aj obyvatelia Poľska, ktorí nemajú poľské občianstvo, ale žijú na území štátu.

Ako sa môžete sčítať?

Sčítať sa možno prostredníctvom internetu na stránke Hlavného štatistického úradu spis.gov.pl. V prípade, že nemáte podmienky alebo sa nedokážete sčítať takouto formou, môžete to urobiť aj telefonicky alebo osobne s pomocou sčítacieho komisára (poľsky rachmistrz). Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich sčítaní, kedy sa vyskytli prípady, že sčítací komisári sa krajanov vôbec nepýtali na národnosť a zapisovali im automaticky poľskú etnicitu, by bolo najlepšie využiť internetovú formu. Ak nemáte dostatočné zručnosti v tejto oblasti, skúste požiadať svoje deti či vnukov, aby Vám pomohli. Celá procedúra trvá len niekoľko minút. Ak predsa len zvolíte telefonickú formu alebo osobný kontakt, uveďte komisárovi hneď v úvode, aby Vám zapísal slovenskú národnosť. Elektronický formulár sa totiž už po odoslaní nedá opraviť a ak mu to poviete až na konci, nebude už možnosť Vaše údaje zmeniť. Všetky informácie, ktoré uvediete pri sčítaní podliehajú utajeniu.

Prečo sa sčítať?

Zapojením sa do sčítania obyvateľstva môžete pomôcť aj komunite, v ktorej žijete. Na základe týchto údajov sa napríklad prideľujú obciam podielové dane, tvorí sa vzdelávacia, zdravotná, ekonomická, ale aj národnostná politika štátu. Pre našu slovenskú komunitu je preto veľmi dôležitý každý jeden hlas, jednak z dôvodu, aby sme sami vedeli koľko nás je a akým spôsobom máme smerovať našu činnosť, a jednak, aby vedel aj samotný štát, že tu existujeme, pracujeme, platíme dane a sme užitoční.


Rozdiel medzi občianstvom a národnosťou

V minulosti sa Vás niektorí sčítací komisári snažili presvedčiť, že ak žijete v Poľsku máte automaticky poľskú národnosť. Nie je to pravda. Ak ste občanom Poľskej republiky, znamená to, že máte poľské štátne občianstvo, národnosť však môžete mať slovenskú. Do kolónky štátne občianstvo teda píšete: poľské, ale do kolónky národnosť: slovenská.

Môžete si zapísať aj dve národnosti

V prípade, že pochádzate napríklad z národnostne zmiešaného manželstva, Vaši predkovia boli Slováci alebo sa jednoducho neviete rozhodnúť, máte možnosť zapísať si aj dve národnosti. Nájdite si preto chvíľku čas pre seba a svoju rodinu, porozprávajte sa o minulosti i budúcnosti a zapojte sa do sčítania obyvateľstva a bytov 2021. Každý hlas je dôležitý.

Milica Majeriková-Molitoris

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy