Spišské prepošstvo na prelome stredoveku a novoveku

20.00

Kategoria:

Opis

LABANC Peter – GLEJTEK Miroslav 

Publikacja historyczna, która omawia dzieje Prepozytury Spiskiej od jej powstania do XVIII wieku. Przedstawia szkic obszaru terytorialnego i topografię, osobistości poszczególnych prepozytów, Synod Spiski w 1545 r., jak również wizytacje kanoniczne.

rok wydania: 2015

ilość stron: 102

język: słowacki

ISBN 978-83-7490-879-5