Almanach Slováci v Poľsku XVII. Słowacy w Polsce XVII

16.00

Kategoria:

Opis

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (ed.) 

W XVII roczniku naukowym zamieszczone zostały studia czołowych badaczy, które dotyczą dziejów północnego Spisza i Górnej Orawy. Znajdują się w nim informacje o Krempachach w okresie średniowiecza, o czechosłowacko-polskich stosunkach w drugiej dekadzie XX wieku, o sytuacji na północnym Spiszu w latach 1918–1919 i o wojskowych próbach przyłączenia go do Polski, o sprawie zabójstwa niedzickiego wójta Valentína Strončeka, o okresie plebiscytowym na Górnej Orawie i   północnym Spiszu, o włączeniu północnego Spisza i części Górnej Orawy do Polski w latach 1920–1925, o polsko-słowackich stosunkach w latach 1919–1925 na łamach dzienników Slovák i Slovenský východ i o Podwilku w czasach współczesnych.  Almanach zawiera również reportaż z konferencji naukowej Stosunki polsko-słowackie w latach 1918–1925, przegląd wydarzeń z życia słowackiej społeczności w Polsce w 2016 roku oraz zwiastuny rocznic w 2017 roku.

rok wydania: 2016

ilość stron: 318

język: słowacki, résumé – polski, angielski

ISSN 1233-0205

 

___________________

 

V vedeckom zborníku nájdete štúdie renomovaných odborníkov, ktoré sú zamerané na dejiny severného Spiša a hornej Oravy. Dozviete sa viac o Krempachoch v stredoveku, československo-poľských vzťahoch v prvej polovici 20. rokov 20. storočia, situáciu na severnom Spiši v rokoch 1918 – 1919 a vojenských snahách o jeho pripojenie k Poľsku, o prípade vraždy nedeckého richtára Valentína Strončeka, plebiscitnom období na hornej Orave a severnom Spiši, začleňovaní severného Spiša a hornej Oravy do Poľska v rokoch 1920 – 1925, slovensko-poľských vzťahoch v rokoch 1919 – 1925 na stránkach denníkov Slovák a Slovenský východ, Podvlk v dnešných časoch. Súčasťou zborníka je aj reportáž z vedeckej konferencie Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918 – 1925, prehľad udalostí zo života slovenskej komunity v Poľsku v roku 2016 a pripomienky výročí na rok 2017.

rok vydania: 2016

počet strán: 318

jazyk: slovenský, resumé – poľský, anglický

ISSN 1233-0205