Almanach Slováci v Poľsku XIX. Słowacy w Polsce XIX

20.00

Kategoria:

Opis

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (ed.)

XIX numer Almanachu zawiera studia naukowe i artykuły z historii i problematyki mediów społeczności słowackiej w Polsce. Znajdują się tam artykuły na temat przemian geopolitycznych i społecznych na pograniczu polsko-słowackim po upadku monarchii austro-węgierskiej w 1918 r., o walce propagandowej Czechosłowacji i Polski o północny Spisz, o administracji obszarów plebiscytowych, o mniejszości słowackiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, o świadczonej przez Słowaków żyjących na terenach północnego Spisza pomocy dla polskich kurierów w latach 1939-1945, o Żydach na terenach inkorporowanej Orawy w latach 1939–1945, o księdzu Štefane Radlinský’m, o rodaku z Trybsza Františkowi Dénesowi, o modelach dystrybucji spersonifikowanej prasy periodycznej Słowaków żyjących za granicą oraz o audycji radiowej dla Słowaków żyjących w Polsce – Prameň w Małopolsce z 2017 roku.

rok wydania: 2018

ilość stron: 300

język: słowacki, résumé – polski, angielski

ISSN 1233-0205

________________

 

Devätnáste číslo Almanachu prináša vedecké štúdie a články z histórie i mediálnej oblasti slovenskej komunity v Poľsku. Nájdete tu príspevky venujúce sa problematike geopoliticko-spoločenských zmien na slovensko-poľskom pohraničí po páde Rakúsko-Uhorskej monarchie v roku 1918, propagandistickému súboju Československa a Poľska o severný Spiš i správe na plebiscitnom území, slovenskej menšine v Poľsku v medzivojnovom období, pomoci Slovákom poľskej kuriérskej službe na území severného Spiša v rokoch 1939 – 1945, Židom na území inkorporovanej Oravy v rokoch, kňazovi Štefanovi Radlinského z Dolnej Lipnice, tribšskému rodákovi Františkovi Dénesovi, modelom personálnej distribúcie periodickej tlače Slovákov žijúcich v zahraničí i rozhlasového vysielania pre Slovákov žijúcich v Poľsku – relácia Prameň. Prílohou je DVD Prameň – Rozhlasové vysielanie pre Slovákov žijúcich v Malopoľskom regióne z roku 2017.

rok vydania: 2018

počet strán: 300

jazyk: slovenský, resumé – poľský, anglický

ISSN 1233-0205