Almanach Slováci v Poľsku XVI. Słowacy w Polsce XVI 

16.00

Kategoria:

Opis

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS Milica (ed.)

Almanach jest materiałem pokonferencyjnym konferencji naukowej, która została zorganizowana z okazji 400-lecia odnowienia lokacji sołtysiej Martina Vlčka w Podwilku. Zawiera 13 artykułów naukowych w języku polskim i słowackim, które dotyczą dziejów tej górnoorawskiej wsi od jej powstania do czasów współczesnych, sylwetki znaczących osobistości tej miejscowości, jak również rys etnograficzny, architektoniczny oraz przyrodniczy. Ostatni rozdział jest krótkim przeglądem wydarzeń z życia słowackiej społeczności w Polsce w 2015 roku oraz przypomnienie rocznic jakie obchodzone będą w 2016 roku.

rok wydania: 2015

ilość stron: 376

język: słowacki, polski

ISSN 1233-0205

 

________________

 

Almanach je výstupom z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 400. výročia obnovy šoltýskych práv Martina Vlčka v Podvlku. Obsahuje 13 odborných štúdií v slovenskom i poľskom jazyku, ktoré zachytávajú dejiny tejto hornooravskej obce od jej vzniku až po súčasnosť, vrátane jej významných rodákov a zároveň mapujú Podvlk aj po etnografickej, architektonickej i prírodovednej stránke. V závere sa nachádza krátky súhrn udalostí, ktoré sa udiali v rámci Slovenskej komunity v Poľsku v roku 2015 a pripomienky výročí v roku 2016.

rok vydania: 2015

počet strán: 376

jazyk: slovenský, poľský

ISSN 1233-0205