Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov

Dňa 17. mája 2023 sa v Slovenskom dome v Kacvíne konala vedomostná súťaž žiakov základných škôl, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Žiaci preukázali výborné vedomosti, pričom prvé dve družstvá odpovedali na všetky otázky správne a o víťazovi musel rozhodnúť až rozstrel. Bolo to tesné a poradie bolo nakoniec takéto:

  1. Základná škola Jurgov
  2. Základná škola Krempachy
  3. Základná škola Nová Belá
  4. Základná škola Kacvín
tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

KUBET