Dom Kultury Słowackiej – świetlica Koła TSP w KACWINIE

SLOVENSKÝ DOM V KACVÍNE sa nachádza v centre obce a je strediskovou budovou miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku, ktorá tu každoročne organizuje populárne oblátkové stretnutie a ďalšie podujatia ako Deň detí, Deň starých rodičov a iné. V spolupráci s Ústredným výborom sa tu uskutočňuje taktiež vedomostná súťaž Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov. Slovenský dom slúži aj na nácviky miestnej slovenskej dychovky a nachádza sa v ňom slovenská knižnica. Okrem toho sa v tunajšej škole vyučuje slovenský jazyk a slovenské spevy i nápisy možno nájsť tiež v kacvínskom kostole Všetkých svätých.

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji