Dni Kultury Słowackiej 2020

pod patronatem
J.E. ambasadora RS w Polsce Andreja Droby


PROGRAM:

18 września 2020 r. – Kraków, Galeria Sztuki Słowackiej, ul. św. Filipa 7

18:00 Otwarcie wystawy Tomáša Frola – Fragmenty z twórczości, kurator wystawy Pavol Michalič


10 października 2020 r. – Kacwin, Dom Kultury Słowackiej w Kacwinie,
ul. św. Anny 140

9:15 – 13:30 Konferencja naukowa 700 lat zamagurskich miejscowości, poświęcona 700-leciu pierwszej pisemnej wzmianki o Frydmanie, Kacwinie i Niedzicy, w której wezmą udział czołowi specjaliści zajmujący się historią Spisza:  Peter Labanc, Miloš Marek, Katarína Karabová, Vladimír Olejník, František Žifčák, Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris, Eduard Laincz, Agáta  Jendžejčíková, Michal Król

11:00 Otwarcie wystawy Dzieje Kacwina w fotografii (w przerwie konferencji)

13:00 Prezentacja publikacji Almanach Slováci v Poľsku / Almanach Słowacy w Polsce – 700 lat miejscowości Frydman, Kacwin i Niedzica – z udziałem zespołu współautorów

15:30 Odsłonięcie ponownie odbudowanego pomnika poświęconego urzędnikom starowiejskim w Pieninach, z okazji 100-lecia ich tragicznej śmierci


11 października 2020 r. – Niedzica

7:30 Msza św. w języku słowackim w kościele pw. św. Bartłomieja w Niedzicy

8:20 Otwarcie wystawy Dzieje Niedzicy w fotografii

9:30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem wójta Niedzicy Valentína Strončeka w Niedzicy


24 października 2020 r. – Nowa Biała, Centrum Kultury Słowackiej,
ul. św. Katarzyny 2

18:00 Otwarcie wystawy L. Korkoša Słowackie zabytki wpisane na listę UNESCO

18:30 Występ Zespołu Folklorystycznego Spiš z Nowej Białej i Orkiestry Dętej ks. kanonika Fr. Móša z Nowej Białej z okazji 100-lecia jej działalności


25 października 2020 r. – Frydman

15:00 Otwarcie wystawy Dzieje Frydmana w fotografii


7 listopada 2020 r. – Podwilk, Dom Słowacki w Podwilku, Podwilk 157

18:00 Otwarcie wystawy Prace naszych dzieci

18:30 Występ dzieci z Domu Słowackiego w Podwilku


8 listopada 2020 r. – Łapsze Wyżne, Dom Słowacki w Łapszach Wyżnych,
ul. św. Floriana 42

15:00 Otwarcie wystawy Walka księdza Andreja Hlinki o prawa narodowe Słowaków, kurator wystawy dr Stanislav Bajaník

15:30 Występ Zespołu Folklorystycznego Hajduki z Łapsz Wyżnych


18 listopada 2020 r. – Jabłonka, Świetlica TSP w Jabłonce, ul. Krakowska 4

11:00 Otwarcie wystawy L. Korkoša Słowackie zabytki wpisane na listę UNESCO

11:30 Wręczenie nagród Konkursu Plastycznego Ludwika Korkoša

 

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji