Dni Kultury Słowackiej w Małopolsce 2022

Dni Kultury Słowackiej w Małopolsce 2021

PROGRAM:

23 czerwca 2021 – Jurgów, Łapsze Wyżne, Krempachy, Nowa Biała, Kacwin, Niedzica, Podwilk, Lipnica Wielka

Dzień poezji i prozy słowackiej Františka Kolkoviča on-line

6 sierpnia 2021 – Kraków, Galeria Sztuki Słowackiej TSP, ul. św. Filipa 7

18:00 – wernisaż wystawy prac dzieci z konkursu im. L. Korkoša, Zwierzęta i rośliny objęte ochroną w Tatrach Wysokich na Słowacji 

15 sierpnia 2021 – Frydman, miejscowy park

14:20 – parada orkiestr dętych – żywe zaproszenie na imprezę

14:30 – występy zespołów: ZF Hajduki z Łapsz Wyżnych, ZF Dolina z Krempach, Mali Frydmanianie z Frydmana, ZF Spiš z Nowej Białej, koncert orkiestry dętej z Frydmana, orkiestry dętej Koła TSP w Kacwinie, orkiestry kanonika Fr. Móša z Nowej Białej

21 sierpnia 2021 – Stańcowa – Przywarówka – Lipnica Wielka

8:00 – „Ty się odezwałeś, Narodzie mój” – wykład poświęcony 100. rocznicy śmierci Pavla Országha Hviezdoslava

9:00 – Drugie Narodowe Wejście na Babią Górę poświęcone P.O. Hviezdoslavovi

14:00 – Krajańskie spotkanie pod Babią Górą – występy krajańskich zespołów ze Spisza i Orawy: ZF Hajduki z Łapsz Wyżnych, ZF Dolina z Krempach, ZF Spiš z Nowej Białej, grupy folklorystycznej działającej przy Słowackim Domu w Podwilku

9 października 2021 – Kacwin, Dom Kultury Słowackiej, ul. św. Anny 140

16:30 – prezentacja Almanachu Słowacy w Polsce XXI, poświęconego pierwszej pisemnej wzmiance o Frydmanie, Kacwinie i Niedzicy oraz historii tych miejscowości, spotkanie przy kamieniu, osadzonym z okazji pierwszej pisemnej wzmianki o Kacwinie

Imprezy towarzyszące:

1 maja – 31 sierpnia 2021 – Dom Słowacki w Łapszach Wyżnych

Przechodnia wystawa prac dziecięcych Zabytki wpisane na Listę UNESCO

1 maja – 31 sierpnia 2021 – Centrum Kultury Słowackiej w Nowej Białej

Wystawa artefaktów kultury ludowej miejscowości Nowa Biała i Zespół Folklorystyczny Spiš w zwierciadle czasu

21 maja – 31 sierpnia 2021 – Dom Słowacki w Podwilku, Wystawa prac dziecięcych Kosmos oczyma dzieci

25 czerwca – 31 sierpnia 2021 – Skansen Spiski w Kacwinie, Wystawa Etnograficzna Sypańce kacwińskie

Współpraca: Instytut Słowacki w Warszawie, Redakcja Život


2020 rok

pod patronatem
J.E. ambasadora RS w Polsce Andreja Droby


PROGRAM:

18 września 2020 r. – Kraków, Galeria Sztuki Słowackiej, ul. św. Filipa 7

18:00 Otwarcie wystawy Tomáša Frola – Fragmenty z twórczości, kurator wystawy Pavol Michalič


10 października 2020 r. – Kacwin, Dom Kultury Słowackiej w Kacwinie, ul. św. Anny 140

9:15 – 13:30 Konferencja naukowa 700 lat zamagurskich miejscowości, poświęcona 700-leciu pierwszej pisemnej wzmianki o Frydmanie, Kacwinie i Niedzicy, w której wezmą udział czołowi specjaliści zajmujący się historią Spisza:  Peter Labanc, Miloš Marek, Katarína Karabová, Vladimír Olejník, František Žifčák, Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris, Eduard Laincz, Agáta  Jendžejčíková, Michal Król

11:00 Otwarcie wystawy Dzieje Kacwina w fotografii (w przerwie konferencji)

13:00 Prezentacja publikacji Almanach Slováci v Poľsku / Almanach Słowacy w Polsce – 700 lat miejscowości Frydman, Kacwin i Niedzica – z udziałem zespołu współautorów

15:30 Odsłonięcie ponownie odbudowanego pomnika poświęconego urzędnikom starowiejskim w Pieninach, z okazji 100-lecia ich tragicznej śmierci


11 października 2020 r. – Niedzica

7:30 Msza św. w języku słowackim w kościele pw. św. Bartłomieja w Niedzicy

8:20 Otwarcie wystawy Dzieje Niedzicy w fotografii

9:30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem wójta Niedzicy Valentína Strončeka w Niedzicy


24 października 2020 r. – Nowa Biała, Centrum Kultury Słowackiej, ul. św. Katarzyny 2

18:00 Otwarcie wystawy L. Korkoša Słowackie zabytki wpisane na listę UNESCO

18:30 Występ Zespołu Folklorystycznego Spiš z Nowej Białej i Orkiestry Dętej ks. kanonika Fr. Móša z Nowej Białej z okazji 100-lecia jej działalności


25 października 2020 r. – Frydman

15:00 Otwarcie wystawy Dzieje Frydmana w fotografii


7 listopada 2020 r. – Podwilk, Dom Słowacki w Podwilku, Podwilk 157

18:00 Otwarcie wystawy Prace naszych dzieci

18:30 Występ dzieci z Domu Słowackiego w Podwilku


8 listopada 2020 r. – Łapsze Wyżne, Dom Słowacki w Łapszach Wyżnych, ul. św. Floriana 42

15:00 Otwarcie wystawy Walka księdza Andreja Hlinki o prawa narodowe Słowaków, kurator wystawy dr Stanislav Bajaník

15:30 Występ Zespołu Folklorystycznego Hajduki z Łapsz Wyżnych


18 listopada 2020 r. – Jabłonka, Świetlica TSP w Jabłonce, ul. Krakowska 4

11:00 Otwarcie wystawy L. Korkoša Słowackie zabytki wpisane na listę UNESCO

11:30 Wręczenie nagród Konkursu Plastycznego Ludwika Korkoša

Licznik wizyt

34329
Wejść w tym miesiącu: 2694