4 listopada 2022 r. (piątek)
o godzinie 18.00

Galeria Sztuki Słowackiej Towarzystwa Słowaków w Polsce
Kraków, ul. św. Filipa 7, I p.