Pavol Matula – Oravský mníchov

15.00

4 € / 15 PLN

Kategoria:

Opis

Oravský Mníchov. Zabratie časti hornej Oravy Poľskom v roku 1938.

Publikácia pojednáva o situácii na hornej Orave po tzv. Mníchovskom diktáte, pričom sleduje vývoj najmä v dvoch oravských obciach – Suchej Hore a Hladovke, ktoré boli v dôsledku dodatku Mníchovskej dohody pripojené k Poľsku. Na základe archívnych materiálov slovenskej, českej i poľskej proveniencie, ako aj dobovej tlače, kroník či odbornej literatúry autor v širšom historickom kontexte prezentuje počiatky sporu v medzivojnovom období, jeho priebeh a dôsledky pre (česko)slovensko-poľské vzťahy, postihnutý región a najmä jeho obyvateľov.

rok vydania: 2020

počet strán: 96

jazyk: slovenský, resumé – poľský, anglický

ISBN 978-83-8111-244-4