XXXIX. ročník Prehliadky krajanských dychových hudieb


autor: Agáta Jendžejčíková
foto: Milica Majeriková-Molitoris, A. Jendžejčíková

 

Na záver prázdninového obdobia bol usporiadaný pri Centre slovenskej kultúry v Novej Belej XXXIX. ročník Prehliadky krajanských dychových hudieb, ktorý bol zároveň spojený s oslavou
100. výročia pôsobenia miestnej dychovky kňaza dekana Františka Móša. Počasie síce malo vrtochy, ale účinkujúci i diváci sa ho nezľakli a prišli sa trochu rozveseliť.

Dychový maratón začala miestna dychovka kňaza dekana Františka Móša, ktorá vlani oslávila 100. výročie činnosti. Práve na tomto podujatí získala priestor a možnosť poďakovať bývalým i súčasným členom za pôsobenie v dychovke a odovzdala im pamätne diplomy i sošky, ktoré mala pre nich pripravene už od vlaňajšieho roka, ale v dôsledku pandémie nemala príležitosť usporiadať stretnutie a patričnú oslavu. V júni tohto roka zasiahol novebeľské rodiny veľký ničivý požiar, ktorého dôsledky sa znášajú dodnes a opäť to nebol dobrý čas na organizáciu podujatí.
Na úvod všetkých prítomných privítal moderátor Tomáš Kollárik, ktorý nadviazal aj na predchádzajúce smutné udalosti v obci. Jednako vyjadril nádej, že sa obyvatelia obce postupne vyrovnajú s týmito traumatickými zážitkami. Následne odovzdal slovo generálnemu tajomníkovi ÚV SSP Ľ. Molitorisovi, ktorý privítal jubilujúcu dychovku, pozvaných hostí, dychové orchestre a prítomných divákov. Pritom pogratuloval členom dychovky k tomuto peknému jubileu a spolu s predsedom SSP prof. J. Čongvom odovzdali do rúk vedenia dychovky Emila a Jozefa Cervasových Zlatú medailu SSP pre dychovku, ktorú Spolok udelil ako ocenenie práce dychovky a udržiavanie tradície a slovenského povedomia spolu s finančnou podporou na činnosť. K blahoželaniu dychovke sa pridal radca Veľvyslanectva SR vo Varšave a riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave JUDr. Adrián Kromka, ktorý poprial dychovke veľa úspechov a podporil ju malým finančným darom. Zároveň odkázal prítomným pozdrav od veľvyslanca SR vo Varšave A. Drobu. Ocenil tiež veľké úsilie, ktoré vedenie Spolku zvlášť generálny tajomník vynakladá pri zveľaďovaní slovenského dedičstva na rozličných úrovniach, aj pri hájení záujmov slovenskej menšiny v Poľsku, čo je náročné a žiada si veľa odhodlania.

Ako bolo uvedené, mnohí členovia dychovky už boli ocenení medailou Spolku v rámci predchádzajúcich výročí. Na tomto podujatí Spolok ocenil Zlatou medailou za zásluhy pre SSP člena dychovky krajan Valenta Winceka za jeho celoživotné úsilie v prospech dychovky a rozvoj kultúry v Novej Belej. Napokon sa prítomným prihovorila riaditeľka Gminného kultúrneho strediska v Łopusznej Józefa Kuchta, ktorá už dlhé roky spolupracuje s dychovkou a do ich rúk odovzdala gratuláciu v podobe diplomu za udržiavanie tradícií, úsilie vynakladané pri činnosti a zveľaďovaní vzájomnej spolupráce v Gmine Nowy Targ a venovala dychovému orchestru nový hudobný nástroj klarinet B (poriadnej slovenskej firmy). Dar prevzali Emil Cervas a Jozef Cervas, ktorí poďakoval pani riaditeľke. Ako uviedla pani riaditeľka, s dychovkou spolupracuje už vyše dvadsať rokov a je veľmi rada z ústretovej a konštruktívnej spolupráce.
Poďakovania určite oteplili studené počasie. Ostatné dychovky sa zoradili pred javiskom a zahrali spoločne jubilujúcej dychovke Sto rokov, čím si uctili svojich kolegov. Táto pekná chvíľa sa ukončila koncertom miestnej dychovky kňaza dekana Františka Móša, ktorá pôsobí pri Miestnej skupine Spolku Slovákov v Novej Belej. Dychovku vedie kapelník Jozef Cervas, ktorý je pokračovateľom dlhoročnej hudobnej rodinnej tradície. Vypomáha mu v tom otec Emil Cervas, ktorý zaškoľuje mladých záujemcov o dychovú hudbu. Pre publikum zahrala veselé polky, valčíky a pochody.
Ďalším programovým hosťom bola dychová hudba z Nižných Lápš pod kapelníckou taktovkou Henryka Kałafuta, ktorý s veľkým oduševnením zavádza do tajov dychovej hudby stále mladších záujemcov. V mladom zložení dychovka uviedla polky Verná láska, skladby Ako na svadbe, Spišské melódie, Ale Alexandra a ďalšie.
Po týchto rezkých melódiách sa na javisku uviedla najmladšia skupina členov miestnej dychovky školená Emilom Cervasom, ktorá ukázala, čomu sa už naučila.
Po nich javisko patrilo dychovke z Vyšných Lápš, ktorá taktiež patrí medzi dlhoročných účinkujúcich nášho podujatia. Pôsobí od roku 1882. Ozvláštňuje svojou hrou domáce i okolité podujatia, cirkevné slávnosti, festivaly, dychové parády. Zahrala pochody, polky a veselé skladby o. i. Škoda lásky, Krakovská muzika. Koncertovala pod taktovku Józefa Gryglaka.
Koncertovú paličku prevzala dychovka z Kacvína, ktorej kapelníkom je Michal Król a pôsobí pri Slovenskom dome SSP v Kacvíne. Zahrala pochody a valčíky, o. i. Za horami V hlbokej doline, Padá rosička padá, Apache a iné. V dychovom maratóne pokračovala dychovka z Krempách, ktorá pod vedením kapelníka Zbigniewa Mosza zahrala pochody, valčíky, polky: Nebola som veselá, Škoda lásky, Holiday in Austria. Krempašania sú každoročnými účastníkmi Prehliadky krajanských dychoviek. Náš dychový maratón uzavrela koncertom dychovka z Jurgova, ktorá pod vedením kapelníka Františka Čongvu zahrala Billy Boy, Dixie paráda a ďalšie pochody. Na Spiši sú jednou z najstarších dychových hudieb.
Programom dychovej prehliadky sprevádzal prítomných známy herec Tomáš Kollárik, ktorý veľmi rád prichádza na naše podujatia. Podujatie navštívili vzácni hostia: radca Veľvyslanectva SR vo Varšave a riaditeľ Slovenského inštitútu A. Kromka, riaditeľka Gminného kultúrneho strediska v Łopusznej J. Kuchta, predseda SSP prof. J. Čongva, podpredsedovia SSP D. Surma, J. Bašisty a J. Majerčak, generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, obvodní predsedovia SSP na Orave a Spiši G. Prilinská a F. Mlynarčík, miestny farár A. Gadocha, rodák kňaz páter V. Gnida.
Podujatie zorganizoval Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave a s pomocou dychovej hudby v Novej Belej i s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.
Záver podujatia patril odovzdaniu pamätných diplomov za účasť vystupujúcim, sošiek a poďakovanie vše­tkým, ktorí prispeli k peknému priebehu podujatia vyslovil generálny tajomník Spolku Ľ. Molitoris. Poďakovanie patrilo aj členom dychovky, ktorí sa podieľali na výpomoci pri podujatí. Dychová hudba odovzdala diplomy svojím členom bývalým i súčasným a týmto im poďakovala za angažovanosť do jej činnosti a zveľaďovanie hudby. Neobišlo sa na záver bez spevu Sto rokov a chutnej torty, ktorá bola rozdelená medzi prítomných účinkujúcich a divákov.