• Polski
  • Slovak
A A A

Stanovy Spolku

STANOVY

SPOLKU SLOVÁKOV V POĽSKU

 

I. KAPITOLA

Všeobecné ustanovenia

 

§ 1

Spolok má názov Spolok Slovákov v Poľsku (ďalej len Spolok). Spolok pôsobí na základe zákona Zákon o spolkoch (jednoliaty text: Z. z. č. 79/2001, čiastka 855) a týchto stanov, a z tohto dôvodu má právnu subjektivitu.

 

§ 2

Názov Spolku je právne vyhradený.

 

§ 3

1.      Obdobie existencie Spolku je časovo neobmedzené.

2.      Spolok môže byť členom štátnych a medzinárodných organizácií s podobnými cieľmi činnosti.

 

§ 4

1.      Spolok pôsobí na území Poľskej republiky.

2.      Sídlom vedenia Spolku je mesto Krakov.

3.      Tlačovým orgánom Spolku je časopis Život.

4.      Spolok má právo používať pečiatky a odznaky v súlade s platnými zákonmi. Ústredný výbor a výbory miestnych skupín Spolku používajú pečiatku s nápismi v slovenskom a poľskom jazyku. Okrem toho ústredný výbor používa okrúhlu pečať, ktorá má v kruhopise nápis v slovenskom a poľskom jazyku: Spolok Slovákov v Poľsku Ústredný výbor a v strede logo Spolku.

 

§ 5

1.      Spolok sa vo svojej činnosti opiera o verejnoprospešnú prácu členov. Avšak na vedenie svojich záležitostí môže zamestnávať pracovníkov.

2.      Spolok vlastní medailu Za zásluhy, udeľovanú fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Spolku Slovákov v Poľsku. Spôsob udeľovania medaily určuje osobitný poriadok.

3.      Spolok môže ustanovovať iné organizačné vyznamenania alebo odmeny podľa zásad obsiahnutých v platných predpisoch.

 

§ 6

Spolok môže ustanovovať oblastné jednotky: obvody a miestne skupiny. Oblastná organizačná jednotka Spolku môže mať právnu subjektivitu.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšia »
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com