• Polski
  • Slovak
A A A

Statut Towarzystwa

 

§ 31

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym i działa w oparciu o regulamin opracowany przez Główną Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

  • zgłaszanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
  • kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału – w tym Kół wchodzących w skład Oddziału – co najmniej raz do roku,
  • składanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału uwag i wniosków dotyczących jego działalności statutowej i finansowej.

§ 32

W czasie trwania kadencji, w przypadku wystąpienia wakatów we władzach Oddziału, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Strony: « Poprzednia 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19 Następna »
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com