• Polski
 • Slovak
A A A

Statut Towarzystwa

 

ROZDZIAŁ IV

Jednostki podstawowe

 

§ 16

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Koło, powołane na podstawie uchwały Zarządu Głównego, który określa teren działania Koła oraz może wyrazić zgodę na posiadanie przezeń osobowości prawnej.
 2. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 5 członków Towarzystwa.

§ 17

Władzami Koła są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Koła.

 

§ 18

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo–wyborcze członków Koła zwołuje Zarząd Koła raz na 5 lat w porozumieniu z Zarządem Oddziału, powiadamiając o terminie, miejscu i porządku Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Koła zwoływane jest w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

§ 19

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Koła uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni Koła, przedstawiciele Zarządu Oddziału oraz zaproszeni członkowie wspierający.

2. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Członków Koła należy:

 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu,
 • wybór Zarządu Koła na okres 5 lat,
 • wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału i Zjazd Krajowy na okres 5 lat,
 • nadanie tytułu Honorowy Przewodniczący Koła,
 • uchwalanie programu działalności Koła.

3. Walne Zgromadzenie Członków Koła dokonuje wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału i Zjazd Krajowy według następujących proporcji:

 • na Walne Zgromadzenie Oddziału – jednego delegata na 25 członków Koła,
 • na Zjazd Krajowy – jednego delegata na 50 członków Koła,
 • Koło nie należące do żadnego Oddziału Towarzystwa wybiera na Zjazd Krajowy jednego delegata na 25 członków Koła.
 • kadencja delegata trwa 5 lat.

 

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 Następna »
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com