• Polski
  • Slovak
A A A

Statut Towarzystwa

§ 14

1. Członek wspierający ma prawo do:

  • głosu doradczego w statutowych władzach Towarzystwa.
  • zaskarżania do Zjazdu Krajowego uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa o skreśleniu z listy członków.

 

2. Członek wspierający ma obowiązek:

  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  • brania czynnego udziału w działalności Towarzystwa,
  • materialnego wspierania działalności Towarzystwa w zadeklarowanej wysokości.

 

§ 15

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

  1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Koła, Zarządowi Oddziału, lub Zarządowi Głównemu.
  3. skreślenia przez Zarząd Koła, Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  4. uchwały Zarządu Koła, Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego za działania na szkodę Towarzystwa.

 

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 Następna »
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com