• Polski
  • Slovak
A A A

Statut Towarzystwa

§ 57

Dla ważności majątkowych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie: przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących oraz sekretarza generalnego. W przypadku Zarządu Oddziału posiadającego osobowość prawną wymagane są podpisy działających łącznie: przewodniczącego i sekretarza.

Dla ważności niemajątkowych oświadczeń woli, innych pism i dokumentów, wymagany jest jeden podpis członka Zarządu Głównego (Zarządu Oddziału) w osobie: przewodniczącego, jednego z wiceprzewodniczących lub sekretarza generalnego (sekretarza).

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

§ 58

  1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Zjazd Krajowy wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd Krajowy określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
  3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Strony: « Poprzednia 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com