• Polski
  • Slovak
A A A

STANDING OVATION PRE PROFESORA

Jurgovský rodák Jozef Čongva je našim krajanom známy najmä ako predseda Spolku Slovákov v Poľsku a autor niekoľkých apologetických štúdií na témy týkajúce sa histórie území Spiša a Oravy, ktoré sú v súčasnosti v Poľsku. Jeho meno je však známe aj mnohým poľským právnym historikom, študentom i všetkým, ktorí sa zaoberajú právnymi dejinami Sliezska. Všetci títo priatelia a obdivovatelia sa rozhodli uctiť si jeho dielo na pôde Regionálneho parlamentu Sliezskeho vojvodstva. A tak sa 18. marca t.r. pod gesciou Katedry histórie práva Fakulty práva a administratívy Sliezskej univerzity v Katoviciach a Inštitútu pamäti národa Komisie pre stíhanie zločinov proti poľskému národu Oddelenie v Katoviciach (poľ. Katedry Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach) uskutočnilo populárno-vedecké zasadnutie pod názvom Tradície sliezskeho regionalizmu. Podujatie bolo jednak oslavou 90. výročia schválenia ústavného zákona, ktorý obsahoval organizačné stanovy Sliezskeho vojvodstva a súčasne oslavou sedemdesiatich narodenín profesora J. Čongvu, ktorý sa v mnohých svojich prácach venoval práve problematike Sliezskeho vojvodstva. Záštitu nad podujatím prevzali sliezsky vojvoda Zygmunt Łukaszczyk a predseda Sliezskeho vojvodstva Bogusław Śmigielski. Oslávencovi prišlo vzdať hold niekoľko ďalších významných osobností poľského i slovenského spoločenského života. Medzi nimi nechýbal vedúci Katedry histórie práva v Katoviciach Adam Lityński, dekan Právnickej fakulty v Lubline Marek Kuryłowicz, vedúci Katedry histórie práva v Krakove Wacław Uruszczak, historik práva z Varšavskej univerzity Andrzej B. Zakrzewski, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Rydlo, generálny konzul SR v Krakove Marek Lisánsky, či generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris. Od tých, ktorí sa podujatia nemohli zúčastniť prišlo množstvo pozdravov z rôznych kútov sveta, medzi nimi napríklad od Jána Čarnogurského, Jozefa Šimončiča, Emila Vontorčíka a ďalších. Počas slávnosti mu predstavitelia Katedry histórie práva Fakulty práva a administratívy Sliezskej univerzity v Katoviciach odovzdali jubilejnú knihu viazanú v koži, vydanú práve pri príležitosti jeho sedemdesiatin. Slávnosť skončila početnými gratuláciami prítomných, na konci ktorých oslávenec zožal zaslúžený „standing ovation“.

Milica Majeriková

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com