• Polski
  • Slovak
A A A

Školenie v oblasti digitálnej archivácie

Po vlaňajšom odbornom seminári  s názvom Záchrana kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza informácií o tejto problematike II., ktorý sa konal 21. – 22. mája 2009 v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave, zameraný na možnosti katalogizácie slovacík prostredníctvom katalogizačného systému ESEZ 4G (Elektronické spracovanie evidencie  zbierok) vytvoreného v rámci celoslovenského projektu CEMUZ (Centrálna evidencia múzejných zbierok) sa v dňoch 15. – 17. apríla 2010 uskutočnilo školenie „Používanie a prevádzka múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ“, ktoré zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave.
Školenie viedla lektorka celoslovenského projektu CEMUZ Viera Majchrovičová v školiacich  priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave. O toto školenie prejavilo záujem 5 zástupcov jednotlivých  inštitúcií zo zahraničia, z 3 krajín - Srbska, Poľska a Maďarska. Spolok Slovákov v Poľsku zastupoval tajomník redakcie Život Marián Smondek.
Po absolvovaní školenia a po zmluvnom odobrení jednotlivé krajanské strediská budú môcť aktívne napĺňať databázu CEMUZ v SR, čím sa zároveň zapoja do  celoslovenskej siete elektronického spracovávania evidencie zbierok.
Marián Smondek
 

 
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com

Komentarze