• Polski
  • Slovak
A A A

Zloženie redakcie

Kolektív:
šéfredaktorka: Agáta Jendžejčíková
redaktorky: Milica Majeriková-Molitoris, Dorota Mošová
tajomník redakcie: Marián Smondek

Redakčná rada:
Žofia Bogačíková, Jerzy M. Bożyk, František Harkabuz, Bronislav Knapčík,
Božena Bryjová, Mária Kačmarčíková, František Paciga, Janina Karkošková,
Krištof Pieronek, Monika Bednarčíková, Dominik Surma, Anna Krištoféková,
Natália Milaniaková, Nina Klusová, Silvia Plučinská, Ján Bašisty, Ľudomír Molitoris

Sadzba: Redakcia Život

Grafická úprava a tlač:
Tlačiareň Spolku Slovákov v Poľsku
ŽIVOT • KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
Adresa redakcie:
ul. św. Filipa 7/7 31-150 Kraków,
tel.: (+48) 12 633-36-88,
fax: (+48) 12 632-20-80
e-mail: zivot@tsp.org.pl

Vydavateľ:
Spolok Slovákov v Poľsku Ústredný výbor
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7/7
tel.: (+48) 12 634-11-27, fax: (+48) 12 632-20-80
e-mail: zg@tsp.org.pl

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com