• Polski
  • Slovak
A A A

Vedecká činnosť Spolku Slovákov v Poľsku

Spolok Slovákov v Poľsku (SSP) sa vo svojej vedeckej činnosti zameriava najmä na výskum a propagáciu histórie i kultúry Slovákov v Poľsku, Slovenska i s nimi súvisiace spoločensko-vedné fenomény. Medzi hlavné ciele patrí realizácia rôznych výskumných, kultúrnych a popularizačných aktivít, ktoré súvisia so spomínanou oblasťou, so zámerom podpory i rozvoja slovenského národného povedomia slovenskej menšiny v Poľsku, ako aj sprístupňovania dosiahnutých výsledkov a vedeckých poznatkov širšej verejnosti.

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com