• Polski
  • Slovak
A A A

Fašiangy-Ostatki 2014

PRAVIDLÁ SÚŤAŽNEJ  PREHLIADKY  „FAŠIANGY – OSTATKI 2014“,

ktoré sa uskutočnia 22. – 23. februára 2014

 v Kultúrnom dome v Krempachoch na Spiši

 

Prehliadka „FAŠIANGY – OSTATKI‘ 2014“ je podujatím organizovaným Spolkom Slovákov v Poľsku pre slovenskú menšinu žijúcu na Spiši a na Orave, ktorej cieľom je udržiavanie slovenského národného povedomia v krajanskom prostredí. Je organizovaná pre všetkých tých záujemcov, ktorí svojím amatérskym ľudovým prejavom: sólovým spevom, hrou na hudobnom nástroji, účinkovaním v súbore alebo kapele chcú ostatných zabaviť a rozveseliť. Veľmi dôležitou vecou je taktiež starostlivosť o to, aby stará ľudová slovesnosť a ľudové zvyky, ktoré sú na Spišskom Zamagurí a na hornej Orave naďalej živé, nezanikli. Je to hlavné poslanie prehliadky „FAŠIANGY – OSTATKI‘ 2014“.

Je nevyhnutné, aby jednotlivé súbory svoje vystúpenia pripravili v dĺžke maximálne do 20 min. a aby boli tieto vystúpenia predvedené zaujímavo, pekne a s úsmevom. Zároveň je potrebné, aby ste všetkým zdôraznili, že je to prehliadka slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na Spiši a Orave.

Presne vyplnenú Kartu účastníka, ktorá je uvedená hore, posielajte do 18. 2. 2014 na adresu ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków, telefonicky oznámte na: 12/632 66 04, 12/634 11 27 alebo na e-mailovú adresu: zg@tsp.org.pl s heslom „Karta účastníka na Fašiangy“.

 

Propozície súťažnej prehliadky

I. Pravidlá prehliadky:

Súťažná prehliadka prebieha v dvoch vekových skupinách: deti do 15 rokov a dospelí v nasledujúcich kategóriách:

 

1.      Sóloví speváci – bez hudobného doprovodu, čas vystúpenia do 5 min.

2.      Spevácke skupiny (2-6 osôb) – bez hudobného doprovodu čas vystúpenia do 5 min.

3.      Sóloví inštrumentalisti čas vystúpenia do 5 min.

4.      Ľudové kapely (2-6 osôb) čas vystúpenia do 10 min.

5.      Folklórne súbory (detské a mládežnícke; dospelé); čas vystúpenia do 20 min.

 

II. Požiadavky k repertoáru:

Súťažiaci sa predstavia dvoma piesňami, z ktorých jedna musí byť v slovenčine. Piesne by mali byť tematicky spojené s fašiangovým obdobím, mali by mať zábavný charakter a veselú pointu.

 

III. Hodnotenie:

Porota bude pri vystúpení hodnotiť:

 správnu interpretáciu piesní a skladieb

používanie  jazyka (slovenčiny; miestneho nárečia)

vhodný výber piesní

primerané oblečenie

 dodržanie počtu prezentovaných piesní a skladieb a časového rámca

 pri folklórnych súboroch – tanečnú, spevácku a hudobnú zložku (živá hudba), nadviazanie kontaktu s publikom.

Autor:AJ
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com