• Polski
  • Slovak
A A A

Novinky v oblasti výučby slovenského jazyka

V termíne 15. - 16. apríla t. r. sa na pôde Univerzitnej knižnice Jagelovskej univerzity v Krakove uskutočnil seminár, resp. odborno-metodický kurz pre učiteľov a lektorov pôsobiacich na poľských školách a univerzitách, pod názvom - Slovenčina ako cudzí jazyk (SakoCJ).
Organizátormi semináru boli Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Katedrou slovenskej filológie Jagelovskej univerzity v Krakove a bratislavské Studia Academica Slovaca (SAS) - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ktoré pôsobí pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na úvod všetkých privítala vedúca Katedry slovenskej filológie Inštitútu slovanskej filológie Jagelovskej univerzity v Krakove jazykovedkyňa prof. Halina Mieczkowska. Vyslovila aj predpoklad, že dvojdňové stretnutie bude plodné pre obidve strany - slovenskú a poľskú. Zároveň dúfala, že seminár bude vhodnou príležitosťou vzájomne sa podeliť o svoje skúsenosti z praxe. Seminár spolu s ňou otvorili: generálny konzul SR v Krakove Marek Lisánsky, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Varšave Helena Jacošová a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky reprezentovala Ing. Katarína Čamborová. Po úvodných slovách a príhovoroch dostala slovo doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. - riaditeľka SAS, o. i. aj spoluautorka učebníc slovenčiny pre cudzincov a publikácií zaoberajúcich sa touto problematikou. Zároveň stojí na čele organizačného tímu Letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS.
Vo svojej úvodnej prednáške nám bližšie predstavila vzdelávací program slovenčiny ako cudzieho jazyka. Rámcovo sa zastavila  pri niekoľkých bodoch nosnej témy - didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka, napríklad: odborný profil vzdelávania cudzincov, ako efektívne učiť, osobnosť lektora a jeho kompetencie a predpoklady, učebnice slovenčiny, obsah a náplň kurzov, klasifikácia vedomostných stupňov podľa spoločného európskeho referenčného rámca atď. Bližšie nám predstavila program pripravovaného 45. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS 2010.

Strony: 1 2 3 4 Następna »

 
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com

Komentarze

HELENA IVORIKOVA

2010-06-13 19:42

http://slovnik.juls.savba.sk/ je spravny tvar adresy slovnika, nie ako ten uvedeny na str. 4