• Polski
  • Slovak
A A A

NÁVŠTEVA Z MINISTRSTVA ŠKOLSTVA SR

V dňoch 21. – 23. apríla t. r. pricestovala do Krakova zahraničná delegácia z Oddelenia škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vzdelávania komunít Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Tvorili ju: Mgr. Ján Jaraba - vedúci spomínaného oddelenia a jeho spolupracovníčka PhDr. Libuša Klučková, ktorá zároveň pracuje ako riaditeľka Domu Matice slovenskej v Dunajskej Strede.
Obaja predstavitelia MŠ SR si 22. apríla naplánovali návštevu Ústredného sídla Spolku Slovákov v Poľsku, kde ich privítal predseda ÚV SSP profesor Jozef Čongva a generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris. Každý z účastníkov stretnutia porozprával o činnosti svojej zastupiteľskej organizácie. Mgr. J. Jaraba hneď v úvode stretnutia hovoril o situácií týkajúcej sa menšín žijúcich na území SR. - Donedávna bolo na Slovensku evidovaných presne 12 menšín, no v poslednej dobe k nim pribudla aj srbská menšina, takže dovedna ich je 13, - povedal a dodal: - Sme naklonení k problémom a otázkam, ktoré sa týkajú národnostného školstva. Osobitnou zásluhou, ale aj cieľovou skupinou oboch pracovníkov MŠ SR, je zabezpečenie vzdelávania pre deti z tzv. menej podnetného prostredia, najmä z rómskych komunít.
Generálny tajomník Ľ. Molitoris spolu s predsedom J. Čongvom prezentovali činnosť krajanského Spolku a načrtli aktuálne problémy týkajúce sa školstva i výučby slovenského jazyka v krajanskom prostredí Oravy a Spiša. Odpovedali tiež na otázky oboch pracovníkov MŠ SR, tykajúce sa podpory pre tieto školy z Ministerstva školstva Poľskej republiky a aká pomoc sa krajanom dostáva zo slovenskej strany. Obaja členovia delegácie boli  nielen prekvapení, ale doslovne šokovaní situáciou, v akej sa nachádzajú krajanské školy - učitelia nemajú dostatok vhodných učebníc, stáva sa, že niektorí z nadriadených nechcú, či nemôžu učiteľom vyjsť v ústrety, ak sa chcú zúčastniť školení, či škôl v prírode organizovaných na území Slovenska, nehovoriac o tom, že vyučovací predmet slovenský jazyk sa vyučuje ako voliteľný a hodiny slovenčiny zväčša pripadnú do kolónky posledných hodín v rozvrhu.

Strony: 1 2 3 4 Następna »

  
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com