• Polski
  • Slovak
A A A

KRAJANSKÝ KALENDÁR

16. mája – Slovenská klubovňa v Jablonke
VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH PRÁC Z VÝTVARNEJ SÚŤAŽE LUDWIKA KORKOŠA
 
17. mája – Slovenský dom v Kacvíne
VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ POZNAJ SLOVENSKO – VLASŤ SVOJICH PREDKOV
 
17. – 19. mája – Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
ŠKOLENIE UČITEĽOV SLOVENSKÉHO JAZYKA Z POĽSKA A UKRAJINY
 
18. mája – Slovenský dom v Podvlku
VÝSTAVA MAĽBY NA SKLO
vyhodnotenie tvorivých dielní uskutočňovaných v Slovenskom dome v Podvlku
v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne
 
25. mája – redakcia časopisu Život v Krakove
ŽREBOVANIE VÍŤAZOV SÚŤAŽE SPOZNAJTE SLOVENSKÉ MESTÁ
 
máj – Slovenský dom v Podvlku
DEŇ MATIEK
 
8. júna – Slovenský dom vo Vyšných Lapšoch
PREDNES SLOVENSKEJ POÉZIE A PRÓZY FRANTIŠKA KOLKOVIČA
 
10. júna – Slovenský dom v Kacvíne
DEŇ RODIČOV
 
24. júna – Podvlk
XXV. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY NA ORAVE
 
29. júna – Krakov
POETICKÁ ELEKTRIČKA
prezentovanie poézie a hudby v krakovskej električke autormi
(možnosť nastúpiť, stretnúť sa a skonzultovať svoje výtvory s umelcami)
 
jún – Galéria slovenského umenia v Krakove
POĎME SPOLU LIETAŤ – VERNISÁŽ VÝSTAVY EMÍLIE HODASOVEJ
 
jún – Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
DEŇ DETÍ V CENTRE SLOVENSKEJ KULTÚRY V NOVEJ BELEJ
 
jún – Slovenský dom v Kacvíne
DEŇ DETÍ V SLOVENSKOM DOME
 
jún – Slovenská klubovňa v Jablonke
TVORIVÉ DIELNE – RUČNÉ PRÁCE
 
15. júla – Nová Belá
XXV. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY NA SPIŠI
 
júl – Slovenský dom v Kacvíne
PRÁZDNINY V SLOVENSKOM DOME
 
august – Slovenský inštitút vo Varšave
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC Z VÝTVARNEJ SÚŤAŽE LUDWIKA KORKOŠA
 
august – Slovenský dom v Kacvíne
DOBŠINSKÉHO KALENDÁRIUM
pracovné dielne zamerané na poznanie slovenských osobností a rozprávok
 
august – Slovenský dom v Podvlku
PRÁZDNINY V SLOVENSKOM DOME
zažijete o.i. filmové večery spojené s nocovaním v Slovenskom dome
 
september – Slovenský dom v Podvlku
OTVORENIE TVORIVÝCH DIELNÍ
uskutočňovaných v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne
 
2. septembra – Kacvín
XXXVII. PREHLIADKA KRAJANSKÝCH DYCHOVÝCH HUDIEB
 
27. – 29. septembra – Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
ŠKOLENIE UČITEĽOV SLOVENSKÉHO JAZYKA Z POĽSKA A UKRAJINY
 
september/október – redakcia časopisu Život v Krakove
OTVORENIE ZIMNÉHO SEMESTRA KURZOV SLOVENSKÉHO JAZYKA
 
6. októbra – Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
OSLAVY 70. VÝROČIA FOLKLÓRNEHO SÚBORU SPIŠ Z NOVEJ BELEJ
 
20. – 21. októbra – Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
ŽIVOT S KRAJANMI, KRAJANIA SO ŽIVOTOM – 60. ROKOV
medzinárodná vedecká konferencia Mediálne dimenzie slovenského ŽIVOTA v zahraničí
uvedenie do života Slovenského svetového kalendára
otvorenie výstavy Život s krajanmi, krajania so Životom – 60. rokov
výstava výtvarných prác z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša
porada Života
slávnostná akadémia
 
október – Slovenský dom v Kacvíne
TVORIVÉ DIELNE
 
október – Slovenský dom vo Vyšných Lapšoch
PREMENY SPIŠKÉHO KROJA V ČASE
 
8. – 11. novembra – Incheba Expo Bratislava
PREZENTÁCIA VYDAVATEĽSTVA A TLAČIARNE SPOLKU SLOVÁKOV V POĽSKU
na Bibliotéke, uvedenie do života publikácie Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961
 
november – Slovenský dom vo Vyšných Lapšoch
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC Z VÝTVARNEJ SÚŤAŽE LUDWIKA KORKOŠA
 
november – Slovenský dom v Kacvíne
TVORIVÉ DIELNE
 
november – Slovenský dom vo Vyšných Lapšoch
NA ĽUDOVÚ NÔTU
 
december – Slovenský dom v Podvlku
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE TVORIVÝCH DIELNÍ
uskutočňovaných v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne
 
december – Slovenský dom v Kacvíne
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC Z VÝTVARNEJ SÚŤAŽE LUDWIKA KORKOŠA
 
december – Slovenská klubovňa v Krempachoch
PEČENIE MEDOVNÍKOV
 
december – Slovenský dom v Podvlku
VIANOČNÝ BAZÁR
 
december – Slovenský dom v Kacvíne
VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
 
 
Autor:EK
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com